πάντων δὴ πρῶτον μνησθῶμεν ὅτι τὸ κεφάλαιον ἦν ἐνακισχίλια ἔτη, ἀφ᾽ οὗ γεγονὼς ἐμηνύθη πόλεμος τοῖς θ᾽ ὑπὲρ Ἡρακλείας στήλας ἔξω κατοικοῦσιν καὶ τοῖς ἐντὸς πᾶσιν: πάντων δὴ πρῶτον μνησθῶμεν ὅτι τὸ κεφάλαιον ἦν ἐνακισχίλια ἔτη, ἀφ᾽ οὗ γεγονὼς ἐμηνύθη πόλεμος τοῖς θ᾽ ὑπὲρ Ἡρακλείας στήλας ἔξω κατοικοῦσιν καὶ τοῖς ἐντὸς πᾶσιν: [108.Ε]
Let me begin by observing first of all, that nine thousand was the sum of years which had elapsed since the war which was said to have taken place between those who dwelt outside the Pillars of Heracles and all who dwelt within them;- Translated by Benjamin Jowett
 First of all,  let us remember (as in-reminder), that a total of  nine-hundred thousand   years elapsed since the war which was said to have taken place between those who lived outside the Pillars of Heracles and all who lived within ; - Translated by   Al- Nika

MEET THE TEAM

 1. Full Name
  Full Name
  JOB TITLE
  This area is fully editable and can be used to display testimonials from your customers speaking of their experience with your services or products.
 2. Full Name
  Full Name
  JOB TITLE
  This area is fully editable and can be used to display testimonials from your customers speaking of their experience with your services or products.
 3. Full Name
  Full Name
  JOB TITLE
  This area is fully editable and can be used to display testimonials from your customers speaking of their experience with your services or products.

Our Customers

 1. This area is fully editable and can be used to display testimonials from your customers speaking of their experience with your services or products.This area is fully editable and can be used to display testimonials from your customers speaking of their experience with your services or products.
  Paul Christian
 2. This area is fully editable and can be used to display testimonials from your customers speaking of their experience with your services or products.
  Geoff O'Sullivan
 3. This area is fully editable and can be used to display testimonials from your customers speaking of their experience with your services or products.
  Melanie Saunders
 4. This area is fully editable and can be used to display testimonials from your customers speaking of their experience with your services or products.
  Selina Jackson